Kommunen stenger deler av parkeringsplass på Salhus

Vi skal grave og skifte ut deler av kommunal ledning og må da stenge av deler av parkeringsplass som vist på kartvedlegg.

Salhusvegen parkeringsplass fotballbane - gravearbeider

Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune har et stort og kontinuerlig program for å fornye
vann- og avløpsnettet i Bergen. Dette arbeidet er avgjørende for å sikre byens innbyggere
en god, stabil og sikker vannkvalitet samt sikre et godt miljø.

Vi skal nå i gang med å fornye kommunal vannledning langs Salhusveien.
Vi skal grave og skifte ut deler av kommunal ledning og må da stenge av deler av
parkeringsplass som vist på kartvedlegg.

Fremdrift
Oppstart blir i uke 9. Antatt slutt uke 26.
Foreløpig fremdrift:
Fase 1 og 2: Uke 9 – Uke 11
Fase 3 Uke 11 – 14
Fase 4 Uke 14 - 26

Med hilsen
Vann- og avløpsetaten
Trym Trovik - Prosjektleder

Våre sponsorer

Bergen Nord er en NFF Kvalitetsklubb

Bergen Nord er en Fair Play klubb

Bergen Nord er et rent idrettslag

Følg oss på Facebook!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift