VI TRENGER DEG!

Å jobbe med Fair Play er en unik sjanse til å endre og påvirke holdninger og være med å sette fokus på spesielle verdiområder i ditt lokalmiljø allerede fra barna er små av. For å drive dette arbeidet videre trenger vi din hjelp!

Å jobbe med Fair Play er en unik sjanse til å endre og påvirke holdninger og være med å sette fokus på spesielle verdiområder i ditt lokalmiljø allerede fra barna er små av. For å drive dette arbeidet videre trenger vi din hjelp!

Bergen Nord er en Fair Play klubb, som setter Fair Play arbeidet høyt i fokus. Hvert år søker vi Fair Play sertifikat fra Hordaland Fotballkrets, og deltar på Fair play seminarer. Nå er utvalget derimot nede i 3 personer og vi trenger rett og slett hjelp for å drive dette gode arbeidet videre.

Nå består Fair Play utvalget av 3 menn, så vi ønsker sterkt bidrag fra damer. Vi er også 3 stykker som er stasjonert fra Marikollen, så vi ønsker oss svært gjerne innslag fra Hordvik og Salhus.

Er du forelder med barn? Er du besteforelder? Er du tante / onkel og føler du har noe å bidra med?

Hva er Fair Play og verdiarbeid?

Fair Play er samlebegrepet for vårt verdiarbeid. Fair play-arbeidet er grunnlaget for vårt omdømme og våre handlinger, og synliggjør hvordan fotballen tar en oppdragende rolle overfor barn og ungdom. Fair play handler om overordnede verdier, respekt for andre mennesker og om å forsterke vennskap.

Dette fokuset på etikk gjør fotballen til den viktigste aktøren i holdningsarbeid ved siden av hjem og skole. Fair play handler om det som skjer på og utenfor fotballbanen, og er den verdibaserte normen som skal gjennomsyre all aktivitet på alle nivåer, herunder respekt for, og etterlevelse av gjeldende regelverk, retningslinjer og verdisett.

FK Bergen Nord legger vekt på å skape gode holdninger som forplikter både spillere, trenere, lagledere og foreldre så lenge de er involvert i klubben. Vi streber etter å skape et godt miljø hvor fotball og sosial felleskap skal bidra til å skape trygghet, trivsel og tilhørighet for den enkelte.

Med sitt store nedslagsfelt og store medlemsmasse, er FK Bergen Nord blitt en sentral aktør i nærområdet som skal være med å bidra til gode oppvekstsvilkår for barn og ungdom. Derfor er positive holdninger noe å etterstrebe. Fotball er for alle - og i vår klubb er alle like verdifulle.

Hvor mye tid tar det?

Ett av de vanligste spørsmålene vi får er hvor mye tid det tar. Det er ikke en tidkrevende oppgave, men tilpasser seg etter aktivitetsnivå. Her er det vi pr. dags dato er med på:

  • 2-3 møter på klubbhuset på Marikollen før sommeren og det samme etter. Disse møtene varer i 1-1,5 time og hyppigheten kommer litt an på hvilket aktivitetsnivå vi legger opp til.
  • Resten av kommunikasjonen foregår pr mail og egen facebookgruppe
  • Vi er tilstede på interncup med stand / konkurranse. Dette er første helgen etter skolen er begynt igjen og her går det med noen timer på hver (1 dag, noen timer).
  • Vi er tilstede på Cup24 med å være «kampverter/banevakter». Dette er vakter som er «på toppen» og ikke tidsbestemt.
  • Mulighet for å være med på Fair Play seminarer i regi av kretsen.

Hvilke oppgave får jeg?

Vi jobber stort sett med planlegging og gjennomføring av Fair Play aktiviteter, som f.eks holdningskontrakter. Vi tar også opp saker og setter agendaer, planlegger verdisamlinger og holder løpende kontakt med lagene i klubben om det skulle oppstå situasjoner.

Du får altså en unik mulighet til å jobbe med barns holdninger og verdisyn i ditt nærområde, samt å sette viktige saker på dagsorden.

Hvordan melder jeg min interesse?

Kunne du tenke deg å bidra inn mot Fair Play arbeidet, sender du en epost til fairplay@bergennord.no så tar vi kontakt.

Håper å høre fra deg!

På vegne av Bergen Nord og Fair Play utvalget,
Bjørnar Støylen Sæhle

Våre sponsorer

Bergen Nord er en NFF Kvalitetsklubb

Bergen Nord er en Fair Play klubb

Bergen Nord er et rent idrettslag

Følg oss på Facebook!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift