Presisering vedrørende snømåking av baner

Mange spørsmål og forslag stilles vedrørende måking av snø på baner, og vi har fått presisering fra Bergen Kommune som svarer de fleste spørsmål.

Når det gjelder måking av baner, med traktor så er det ingen andre enn driftsansvarlige, dvs Bergen kommune ved idrettservice, som kan brøyte banene. Den eneste måten å måke en fotballbane på er ved å bruke snøskuffer. Snøen skal dog ikke utenfor banen. 

Bruk av fotballanlegg i Bergen kommune i vintersesongen
Retningslinjer for brøyting


Samfunnsdebatten omkring mikroplast i naturen har satt ekstra fokus på kunstgressbaner og
bruk av granulat og plast som ifyll. Dette er noe NFF og Bergen kommune tar på ytterste
alvor og arbeidet for å forebygge at banenes ifyll kommer på avveie skal intensiveres. Som et
ledd i dette opprettholdes retningslinjene for brøyting og annen snørydding i Bergen
kommune.


Kommunen planlegger fortsatt å brøyte en del anlegg med eksisterende relevant utstyr, først
og fremst ved å ta hensyn til utstyrets plassering og sikre at det blir mest mulig effektivt
utnyttet. Dette kan medføre at lag fra Bergen som bør prioriteres grunnet sin divisjonsstatus
(0.-3. divisjon menn og 0.-2. divisjon kvinner) kan bli tildelt særskilt tid på kommunalt
brøytede baner når været krever det.


I tillegg ligger følgende premisser til grunn for vinterens brøyteberedskap:
 Baner anlagt i 2018 brøytes ikke
 Snøen skal ikke flyttes utenfor gresset (NB!)


I praksis vil følgende baner bli brøytet (fremdrift vil avhenge av mengden snø og av
tilgjengelige ressurser og personell);
 Nymark, begge baner
 Myrdal stadion og begge baner på Åstveit
 Stemmemyren hovedbane + Stemmemyren kunstgress 2
 Varden Amfi og Varden Framobanen
 Nesttun, en bane
 Arna, en bane (Garnes)
 Ytterligere brøyting på andre anlegg kan forekomme dersom utstyr og mannskap
strekker til.


Sammen med den tid de relevante lagene har disponibel i Vestlandshallen bør dette ivareta
behovene til lagene fra Bergen som skal spille i 0.-3. divisjon menn og 0.-2. divisjon kvinner i
2019.

NFF Hordaland | Idrettens Hus, Brann Stadion | www.fotball.no/Kretser/Hordaland
Postadresse: Postboks 6143, 5892 Bergen | Besøksadresse: Kniksens Plass 3 | Telefon: 55595820

Videre vil følgende fortsatt gjelde for evt. rydding av baner vinteren 2018/19:
 Manuell rydding er som før OK, men kommunen vil ikke investere i snøskuffer da det er
variert erfaring med disse i forhold til bl.a. slitasje, samt at det krever relativt store
investeringer. Eksisterende snøskuffer blir værende på anleggene.
 NB! MERK AT SNØEN IKKE SKAL FLYTTES UTENFOR GRESSET
 Maskinell rydding av baner med kjøretøy og skjær/plog på eget initiativ tillates IKKE
 Bruk av snøfres er IKKE tillatt
 Plassering og evt. fjerning av snø må avklares med banemannskap. Kostnader med evt.
bortkjøring med lastebil må brukerne påregne å ta selv

Se vedlagt skriv fra Bergen Kommune

Våre sponsorer

Bergen Nord er en NFF Kvalitetsklubb

Bergen Nord er en Fair Play klubb

Bergen Nord er et rent idrettslag

Følg oss på Facebook!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift