FK Bergen Nord

Rekruttering

Rekruttering

Plan for rekruttering av nye årskull

Denne planen er utarbeidet av sportslig utvalg for barnefotballen i Bergen Nord for å sikre at klubben har en plan på hvor og hvordan man skal ta imot nye årskull til klubben og sikre disse ett likeverdig tilbud.

Ansvarlig for rekruttering av nye årskull er oppstartsansvarlig.

PLAN

  1. Bergen Nord skal før skolen slutter av i juni ha informert via sine nettsider om hvor og når ett oppstartsmøte for 6 åringene kommer til å finne sted.
  2. Etter skolestart kaller Bergen Nord inn foreldre/spillere til informasjonsmøte hvor agenda er å informere om Bergen Nords historie, verdier og holdninger. Dette kan gjøres på ett rent foreldre- / informasjonsmøte, eller som ett foreldremøte i tillegg til at 6åringene møtes for å trene første gang.
  3. Informasjon om møte skal legges ut på hjemmesiden, samt gjerne også gjennom skolene (ranselpost osv når skolene starter opp etter sommeren). Det samme gjelder informasjon om treningstidene.
  4. Målet er oppstart av fotballen for 1 klassingene i første halvdel av september.
  5. Bergen Nord ønsker å rekruttere foreldre til lagrollene, og prøver å rekruttere disse på foreldremøte.
  6. Oppstartsansvarlig, sammen med trenerveileder i barnefotballen, har som oppgave å følge opp de nye lagene og passe på at de får informasjonen de trenger.
  7. Bergen Nord ønsker å gi jenter og gutter ett likeverdig tilbud og ønsker å opprette egne jentelag såfremt dette er mulig. Om antallet ikke blir nok til lag, er det mulig å slåes sammen med guttelag. Jenter ønsker å spille med jenter er budskapet fra NFF, og for å sikre at flest mulig jenter blir med lengst mulig, skal egne jentelag etterstrebes.
  8. Det skal ikke være forskjell i treningsmengde eller utstyr på jente / guttelagene som startes opp. Dog kan det være at det ene laget trener før det andre grunnet hallkapasitet.
  9. Det skal heller ikke være forskjell i treningsmengde / utstyr på de tre lokalitetene til Bergen Nord: Salhus, Hordvik og Marikollen. Vi ønsker ett likeverdig tilbud!
  10. Alle 6åringene ønskes velkommen til Bergen Nord, og innlemmes i «Trygghet, trivsel og tilhørighet».

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift