FK Bergen Nord

Holdningskontrakt

Holdningskontrakt

Bergen Nord FK er en fair play klubb der vi setter holdninger høyt! Vi ønsker derfor at alle spillerne våre og alle trenerne/lagledere skal undertegne en holdningskontrakt som binder dem til disse fair play reglene hvert eneste år. 

 

FK Bergen Nord legger vekt på å skape gode holdninger som forplikter både spillere, trenere, lagledere og foreldre så lenge de er involvert i klubben. Vi streber etter å skape et godt miljø hvor fotball og sosial felleskap skal bidra til å skape trygghet, trivsel og tilhørighet for den enkelte. Med sitt store nedslagsfelt og store medlemsmasse, er FK Bergen Nord blitt en sentral aktør i nærområdet som skal være med å bidra til gode oppvekstsvilkår for barn og ungdom. Derfor er positive holdninger noe å etterstrebe. Fotball er for alle - og i vår klubb er alle like verdifulle. Aktiviteten vi driver tar utgangspunkt i Norges Fotballforbunds breddeformel hvor kombinasjonen av trygghet og mestring gir økt trivsel.

Mer om Fair Play kan du lese under Aktivitet > Fair Play

Til høyre i menyen finner du våre holdningskontrakter. 

  1. Hver spiller SKAL signere en slik kontrakt og levere denne til trener / lagleder
  2. Trener/lagleder SKAL signere lagslisten og levere denne til fairplay@bergennord.no FØR seriestart. På lagslisten skriver hver trener alle spillerne som har levert holdningskontraketen.
  3. Trener /lagleder oppbevarer holdningskontraktene fra laget slik at det er mulig å hente disse fram igjen etter ønske. 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift