FK Bergen Nord

Fair Play

Fair Play

FK Bergen Nord legger vekt på å skape gode holdninger som forplikter både spillere, trenere, lagledere og foreldre så lenge de er involvert i klubben. Vi streber etter å skape et godt miljø hvor fotball og sosial felleskap skal bidra til å skape trygghet, trivsel og tilhørighet for den enkelte. Med sitt store nedslagsfelt og store medlemsmasse, er FK Bergen Nord blitt en sentral aktør i nærområdet som skal være med å bidra til gode oppvekstsvilkår for barn og ungdom. Derfor er positive holdninger noe å etterstrebe. Fotball er for alle - og i vår klubb er alle like verdifulle. Aktiviteten vi driver tar utgangspunkt i Norges Fotballforbunds breddeformel hvor kombinasjonen av trygghet og mestring gir økt trivsel.

For å styrke dette fokuset er det bestemt at holdningskontrakter skal underskrives med samtlige spillere og trenere, hvor man forplikter seg til å følge felles regler og retningslinjer som FK Bergen Nord har på dette området.v det vi setter fokus på.

HOLDNINGSKONTRAKTER - SLIK GJØR DERE DET:

  1. Lever ut eller send holdningskontrakt til hver spiller som returnerer denne signert til trener / lagleder.
  2. Når trener lagleder mottar denne skriver han navnet på lagslisten. 
  3. Når alle har levert signerer trener / lagleder laglisten og sender denne til Fair play utvalget (Scann og send til fairplay@bergennord.no)
  4. Trener holder på de signerte holdningskontraktene
  5. JOB DONE!

Fair Play er mer enn bare røde og gule kort. Klubben jobber med å legge til rette for at alle kan ha det gøy med fotballen og at sporten preges av respekt, rettferdighet og positive holdninger. FK Bergen Nord er tydelig i sitt standpunkt og tar avstand fra mobbing og rasisme, både i og utenfor fotballmiljøene. Vår klubb er en åpen og inkluderende klubb for alle som ønsker å være med.

Fotballen er med på å skape uforglemmelige øyeblikk mellom barn og voksne, gutter og jenter. Så hjelp oss med å skape flere slike øyeblikk i fremtiden!

FK Bergen Nord har et Fair Play utvalg som består av personene under. Har dere spørsmål er det bare å ringe eller sende oss en mail. Fra høsten 2016 vil dere også finne oss ute på banene med jevne mellomrom med egen jakke merket Fair Play utvalg "spør oss".  Det er bare å ta kontakt!!

Kontaktinfo til Fair Play utvalget finner du under kontakt oss > fair play utvalget

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift