FK Bergen Nord

Flytting av kamp

Flytting av kamp

REGLER FOR FLYTTING AV KAMPER I NFF Hordaland

(gjelder 9'er og 11'er lag)

 

1. Ingen kamper kan flyttes uten godkjennelse av Fotballkretsen.

2. Arrangørlaget er i alle tilfeller ansvarlig for at kampen blir spilt den godkjente dato.

3. En kamp som er flyttet uten godkjent søknad, kan medfører gebyr. Ved gjentakelser kan laget bli diskvalifisert.

4. Skjema om omberamming av kamp må fylles ut og sendes til kretskontoret senes 7 dager før terminfestet dato.

5. Kamper kan ikke flyttes fra vår til høst på ukedager. Ukedagene på høst er forbeholdt lag som har todelt sesong.

6. Lagene kan regne med å få godkjent flytting dersom alle impliserte parter og baneeier har godkjent flyttingen.

7. Godkjenning av kampflytting vil bli sendt elektronisk fra kretskontoret til de impliserte parter. Lagledere som ikke har oppgitt e-post vil få melding sendt pr. post. Lagledere må påse at riktig e-post er meldt inn til kretskontoret.

8. I siste serierunde vil det ikke bli godkjent flytting av kamper. Kamper kan ikke flyttes til etter siste serieomgang.

9. Kamper i divisjonsfotballens siste serieomgang, med mulig betydning for opp- eller nedrykk, eller bli kvalifisert til sluttspill, skal spilles på likt kamptidspunkt.

 

FOR BERGEN NORD (gjelder 9'er og 11'er lag)

1. Avklare med bortelag forslag til ny dato og om det er greit å flytte kamp.

2. Kontakte SpU for tildeling av ny bane og tid

3. Avtale med Olav Johannessen, dommer koordinator, at dommer er på plass

4. Melde til HFK på  eget skjema 7 dager før at kamp flyttes med ny tid og sted og dommer på plass.

5. Informere eget lag

6. Informere eventuelle berørte lag som har treningstid om de mister denne.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift