FK Bergen Nord

Knuts hjørne

Knuts hjørne

Knut Langeland, vår verdi og omdømmevokter, vil med jevne mellomrom publisere artikler her, i "Knut's hjørne".

Du finner og en samling av dokumenter som summerer opp historien til FK Bergen Nord, og mye annet.

Kjære Bergen Nord-venner.

Jeg gikk ved årsmøtet i februar ut av styret i Fotballklubben Bergen Nord. Helt frivillig og uten noen som helst dramatikk. Forutsetningen den gangen var at jeg skal fortsette å bidra til klubben i mitt hjerte. På en eller annen måte, på ett eller annet nivå.

Jeg har brukt en god del tid på å tenke hvordan jeg kan brukes, og hvilken rolle jeg kan fylle, for det har vært viktig for meg å være til nytte. Med en liten gutt på to og et halvt år å følge opp gir noen av begrensningene seg selv. Jeg kan ikke være til stede like ofte som jeg kunne ønsket, og jeg har ikke like mye tid å avse som jeg hadde tidligere.

Litt frekt og litt freidig har jeg gitt meg selv tittelen "verdi- og omdømmevokter", og jeg tenker at den klubben som kan holde seg med noe slikt, er i mer enn én forstand et overskuddsforetak. Jeg håper at jeg i min nye rolle kan skape merverdi for klubben og gi den noen tilleggsdimensjoner som den ellers ikke ville hatt, og som få andre klubber kan se seg råd til.

Jeg har lang fartstid i Bergen Nord, faktisk like tilbake til stiftelsesdatoen i 1988, og før det var jeg både aktiv og tillitsvalgt i Norna-Salhus, den ene av de to opphavsklubbene. Jeg er medlem i Salhus Turn og IL, og har på den måten også gode bånd til, og mye kunnskap om, selve kilden for det frivillige idrettslivet i vårt nedslagsfelt.

Alt dette og mer til gir meg noen forutsetninger for å skjøtte den jobben jeg har gitt meg selv. Jeg er svært opptatt av at vi som klubb opptrer ryddig, redelig og sympatisk, og vi må alle være bevisste på at vi er med på å påvirke hvordan FK Bergen Nord blir oppfattet i omgivelsene. I mine rundt femti år i idretten har jeg erfart med både positivt og negativt fortegn at det er menneskene, trenere, ledere, utøvere og tillitsvalgte, som preger det bildet vi har av klubbene de virker i.

Jeg går inn i en rolle som er ny og for meg spennende. Den skal fylles med et innhold som forhåpentlig kan gjøre Bergen Nord til det de i Barcelona beskriver som «mes que un club», mer enn en klubb. Jeg vet ikke helt hvor veien videre fører, den får bli til mens jeg går, men jeg mener verdier og omdømme er avgjørende for en klubbs berettigelse, og hvis jeg skulle bli en syvende far i huset, skal jeg prøve å bli mer til hjelp enn til plage.

Dere hører fra meg!

 

Med vennlig hilsen

Knut Langeland

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift