FK Bergen Nord

Om FK Bergen Nord

Om FK Bergen Nord

DETTE ER FOTBALLKLUBBEN BERGEN NORD

Av Knut Langeland


HISTORIKK OG GEOGRAFI

Fotballklubben Bergen Nord ble stiftet 6. januar 1988. Den er resultatet av sammenslåingen mellom fotballgruppene i IL Norna-Salhus og Hordvik IL. Klubben har et geografisk nedslagsfelt som strekker seg fra Morvik i sør, til Steinestø i nord. Vi har vår base i Salhus, med klubbhus og kunstgressbane.

FK Bergen Nord har sportslig sett beveget seg mellom tredje- og fjerdedivisjon med sitt A-lag. På damesiden har klubben vært atskillig nærmere toppen av norsk fotball. På nittitallet spilte damelaget kvalifisering for toppserien, men tapte klart.

 

FILOSOFI/VISJON/IDEOLOGI

FK Bergen Nord har et klart definert oppdrag i norsk fotball. Vi har ingen eliteambisjoner, men er, og skal være, en klassisk breddeklubb. I breddebegrepet ligger det at vi skal gi et tilbud til alle. De som vil spille fotball bare for moro skyld, men også de som vil bli gode. Vi vil utvikle fotballspillere til å bli så gode som de kan bli ut fra den enkeltes forutsetninger. Vi verdsetter trofasthet og stimulerer til klubbfølelse. Vi har tro på at det ligger en egenverdi i det å ha hjertet sitt i klubben. Vi som har vært med en stund, vet hvor tilfredsstillende det er å kjenne på den tilhørigheten, den inderligheten, som kommer av en langvarig relasjon til klubben. Den gir livet innhold og dybde og representerer et solid ankerfeste langt ut over fotballkarrieren.

Vi har et ansvar for å dyrke denne tilhørigheten, fordi i den ligger også en av forutsetningene for klubbens fremtid. Det er i de velfungerende fellesskapene, i de miljøene hvor vi opplever den gode følelsen av å få ting til sammen, vi skal rekruttere fremtidens frivillige. Vi undergraver disse miljøene og forkrøpler oss selv hvis vi gjør våre ungdommer til lykkejegere i evig drift mellom lokale klubber. Da mister de felleskapsfølelsen, ansvarsfølelsen, eierskapet og denne kunnskapen om at klubben ikke bare er avhengig av menneskene som virker i den. Klubben er menneskene som virker i den.

Derfor vil vi gjerne beholde våre talenter i klubben, slik at de kan få den flotte opplevelsen av å bli gode sammen, av å formes som individer og knyttes sammen som et kollektiv. Slik at ansvarsfølelsen stimuleres og idrettslaget blir en livslang lidenskap og en trygg og utviklende havn. Samtidig anerkjenner vi det åpenbare ansvaret vi har for å hjelpe dem videre, som vokser seg for gode for vårt nivå. FK Bergen Nord har forsynt både lokalfotballen, regionen og landslag med førsteklasses fotballspillere opp gjennom årene (Arne Sandstø, Terje Sandstø, Åge Lie, Astrid Hitland Johannessen, Eirik Skjælaaen, Thomas Lund, Ørjan Låstad, Stian Jensen, Henriette Lund, Jon Bertelsen, Knut Langeland).

Fotballklubben Bergen Nord har over 750 aktive medlemmer. I tillegg kommer et trener-, leder- og tillitsmannskorps på mer enn hundre mennesker. Vi jobber hver dag for å gjøre en forskjell i vårt nærmiljø, gjennom å legge til rette for aktivitet, gjennom å gjennomføre aktivitet, gjennom å stille opp for barn og unge.

Vi prøver å være en sympatisk og imøtekommende klubb ved at vi oppdrar og rettleder både våre aktive og våre trenere og ledere til å opptre høflig og ansvarlig. Vi vil ha entusiasme og innlevelse, men vi slår ned på overtramp, fordi vi vet hvor lite det er som skal til for å spre et negativt inntrykk av klubben. Klubben er aktiv i fair play-sammenheng i Hordaland Fotballkrets.

FK Bergen Nord har gjort noen strategiske valg. Vi mener vi har en filosofi og en ideologi som henger sammen og er konsistent. Vi har til slagord og ledestjerne at «vi skal bli så gode som vi klarer å bli – i kraft av oss selv». I det ligger det at vi ikke ser poenget i å skape et sportslig nivå som er kunstig, som klubben selv over tid ikke er i stand til å opprettholde. Vi satser i all hovedsak på våre egne talenter, i visshet om at de som får sjansen, vokser på det og tar nivået. Vi bruker ikke pengene våre på å hente spillere og honorere dem økonomisk for å drive med hobbyen sin. Det mener vi er å misbruke våre støttespilleres tillit. Heller bruker vi penger på fellestiltak, til beste for enkeltspillere og laget. Dette er for oss den rette måten å drive klubben på.

 

ØKONOMI

Vi skal drive klubben på en bærekraftig måte, og vi skal kunne forsvare våre prioriteringer og vår pengebruk både innad og utad. I alle de snart 23 årene som FK Bergen Nord har eksistert, har vi drevet klubben sunt økonomisk. Vi har satt av et etter hvert betydelig beløp i et anleggsfond med tanke på fremtidige anleggsutbygginger.

 

ANLEGG

I 2005 fikk vi bygget ut og lagt om grusbanen i Salhus til kunstgressbane. Det var avgjørende viktig for klubben, og i dag er anlegget sprengt. Denne utbyggingen kom i stand ved hjelp av Trond Mohn. Men også før det var FK Bergen Nord aktiv på anleggsfronten i egen regi. Vi har bygget en sjuer grusbane i Hordvik for egne midler, og på nittitallet bygget vi et gress treningsfelt i Tellevik.

I disse dager er klubben i gang med to viktige utbygginger. Vi legger kunstgress på grusbanen på Marikollen, og vi rehabiliterer gressbanen i Tellevik, også der blir spilleflaten kunstgress. Det er et skrikende behov for tilrettelagte flater for aktivitet i disse områdene. De to anleggene blir nærmiljøanlegg. I Tellevik skal det settes opp en ballbinge og en sandvolleyballbane i tillegg til kunstgressflaten på 62x45 meter. På Marikollen får vi en elleverbane som er godkjent til og med 4. divisjon, pluss en sandvolleyballbane og en basketballbane. Trond Mohn finansierer også disse anleggene. De blir særdeles viktige arenaer, ikke bare for FK Bergen Nord, men for nærmiljøet som sådan.

På sikt vil det også komme en kunstgressbane i fulle mål i Hordvik. Planene for dette anlegget er utarbeidet og betalt av FK Bergen Nord. Det lå inne med bevilgninger i år, neste år og 2012, men disse ble trukket tilbake på grunn av anstrengt kommuneøkonomi.

 

DUGNAD

FK Bergen Nord er en dugnadsklubb, og det vil vi være. Fordi vi mener det styrker miljøet, samholdet og lagfølelsen og på den måten også kan være et bidrag til sportslig suksess. Det synliggjør også for våre medlemmer at det koster å drive et idrettslag. Vi har flere store dugnader. Den største finner sted hver første adventshelg. Da arrangerer vi Framo fotballcup24, en døgnåpen turnering for aldersbestemte klasser. Turneringen går fra lørdag morgen til søndag kveld, kontinuerlig. Den er blitt svært populær og ble i 2010 gjennomført for tiende gang. Framo fotballcup24 involverer hele klubben, massevis av foreldre, og den er en bærebjelke i klubbøkonomien.

Alle som kommer til FK Bergen Nord, blir gjort kjent med dugnadskulturen, og vi krever av alle at de deltar solidarisk i inntektsbringende aktiviteter.

Vi er vant til å jobbe hardt for pengene våre. Klubben har ingen ansatte.


SPORTSLIG STATUS

FK Bergen Nord mistet seniorspillere tilsvarende et helt lag foran sesongen 2010. Vi visste at det kom til å bli svært krevende å overleve i 3. divisjon med det unge laget vi da måtte sette vår lit til, ikke minst med tanke på at antall lag i divisjonen skulle halveres. Det er i praksis et ungt juniorlag (opptil fire guttespillere har vært i startoppstillingen, sammen med fem juniorer og ved enkelte anledninger bare to første års seniorer. Vi har i løpet av 2010 brukt til sammen 16 gutte- og juniorspillere på A-laget) som har representert Bergen Nord i 3. divisjon i 2010. De har gått på noen stygge blemmer, men de har innimellom også spilt fantastisk god fotball. I siste serierunde ble for eksempel avdelingsvinner Voss slått 4-2 i Salhus.

Like før halvspilt sesong så vi oss nødt til å avslutte samarbeidet med den daværende treneren, fordi laget ikke spilte den typen fotball som klubben ønsker å være kjent for. Trenerbyttet ga kanskje ikke den ønskede effekten rent resultatmessig, men humøret og spillegleden kom tilbake i gruppen, og FK Bergen Nord fant tilbake til den tekniske, lettbente fotballen med innslag av rent artisteri. Prestasjonene er blitt lagt merke til, enkeltspillere er blitt lagt merke til, og klubben har tatt tilbake den stilen vi så gjerne vil kjennetegnes ved. Vi har som mål at A-laget over tid skal være et solid 3. divisjonslag.

For første gang i klubbens historie har dessuten juniorlaget rykket opp i junior elite. FK Bergen Nord vil i 2011 være den eneste klubben mellom Bergen sentrum og nordre Åsane som har et juniorlag på dette nivået. Det er vi svært stolte over.

Like glade er vi over at klubbens (Bergen Nord/Hovding) unge og løfterike damelag lyktes i å rykke opp i 3. divisjon. De ble dessuten kretsmestre etter 5-0 over Baune i finalen.

Det jobbes også svært godt på aldersbestemt nivå, og klubben har som uttalt ambisjon å prioritere utdanning og utvikling av trenere, slik at talentene får en oppfølging som er så faglig kompetent som mulig.


ORGANISASJON

FK Bergen Nord er en ung klubb, men vi har en rutinert stab av tillitsvalgte med ulik kompetanse. Flere med fartstid like tilbake til stiftelsen og før det. Vi ser det som et stort pluss å ha denne rutinen og kontinuiteten, fordi det er med på å gi klubben sjel og identitet og en trygg forankring.

Vi har også flere ferske tillitsfolk, ildsjeler og ressurspersoner. Ikke minst har arbeidet med kunstgressbanen på Marikollen gitt grobunn for en slik nyrekruttering. Pådriverne bak Marikollen-prosjektet har vist seg å være en fantastisk entusiastisk og kompetent gjeng. De er godt integrerte klubbmedlemmer som har inspirert hverandre og oss veteraner, slik at det nye anlegget lar seg realisere på rekordtid.

Samlet sett mener vi at vi har et korps av frivillige som er blant de mest kompetente i kretsen, og iallfall på vårt nivå.

 

FREMTIDEN

FK Bergen Nord vil våren 2011 ha tre flotte anlegg å drive aktiviteten på. Vi vil da være en av Bergens best skodde klubber rent anleggsmessig, og vi vil ha kommet svært langt i arbeidet med å legge til rette for en velfungerende klubb. Det som gjenstår, er å få på plass et klubbhus som er mer tjenlig enn det vi har i dag. De gamle anleggsbrakkene som utgjør dagens klubbhus, har vært viktige i den klubbutviklingsfasen vi har vært gjennom. Nå trenger vi bedre, større og mer tidsmessige fasiliteter. Hittil har klubbhusprosjektet bare vært behandlet på snakkestadiet, som en fremtidsdrøm, men vi vet av erfaring at når vi setter ressurser inn på å realisere slike planer, så har det en tendens til å bli konkret før vi vet ordet av det.


FK Bergen Nord har ingen hårete sportslige mål. Vi skal ikke til eliteserien, vi skal ikke til Adeccoligaen, og kommer vi noen gang opp i 2. divisjon, så vil det mer være resultatet av en gyllen årgang og en smule flaks, enn av en sterk og tydelig uttalt målsetting. Vi vil imidlertid svært gjerne fortsette å levere spillere til det høyeste nivået, og vi ønsker definitivt å gå foran og være en mønsterklubb på de områdene hvor vi kan være nybrytende. Spillestil, spillerutvikling, lokal forankring, bærekraft og dugnadsånd er slike områder hvor vi kan gå foran og håpe å påvirke i et fotballandskap som selv på hobbynivå kan se ut til å ha blitt litt for resultatorientert.

 


FK Bergen Nord

Januar 2011

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift