FK Bergen Nord

Klubbhåndbok

Klubbhåndbok

Med denne klubbhåndboka ønsker vi å gjøre det enklere å orientere seg i klubben. Klubbhåndboka skal svare på viktige spørsmål om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products