FK Bergen Nord

Overgang

Overgang

Elektroniske overganger

Alle overganger til/fra FK Bergen Nord skal skje elektronisk.

Se vedlagte dokumenter for ytterligere informasjon.

 

 

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products